Lanovy most_TZ_obr_1.jpg

TSK opraví jeden jízdní pruh na lanovém mostě na Jižní spojce

Prezentace členů SPS
8. 3. 2024
V pátek 8. března 2024 zahajuje člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví Technická správa komunikací (TSK) opravu pravého (pomalého) jízdního pruhu na Jižní spojce v úseku od lanového mostu po připojovací pruh mimoúrovňové křižovatky Průběžná ve směru do centra. Současně s opravou vozovky bude probíhat oprava izolací a vybudování nové římsy lanového mostu.

První přípravné práce, které zahrnovaly i instalaci konzol z důvodu opravy římsy přes ulici Švehlova, probíhaly od 19. února 2024 do 6. března 2024 vždy v nočních hodinách. O víkendových dnech 9. 3. – 10. 3. 2024 bude provedena demontáž svodidel v úseku lanového mostu a v pondělí 11. března 2024 na to naváže frézování vozovky. Pak proběhne izolace části lanového mostu a vybudování nové římsy. V poslední fázi bude položen nový povrch vozovky v uzavřeném úseku.

Po celou dobu oprav, v termínu 8. 3. – 7. 7. 2024, dojde k částečné uzavírce pravého (pomalého) jízdního pruhu v úseku od lanového mostu až po připojovací pruh z křižovatky s ulicí Průběžná ve směru do centra. Provoz bude veden dvěma provizorními jízdními pruhy.