SPS_Foto_Aktualita_Rozhovor.png

Umělé inteligence se neobáváme, jsme rozhodnuti ji využít

Prezentace členů SPS
30. 8. 2023
Myslí si ředitel společnosti společnosti Vlček Solution, která se téměř 30 let řadí mezi významné evropské firmy v oblasti vývoje, výroby a prodeje litinových stavebních výrobků. Společnost také zaznamenala velký úspěch na výstavě Vodovody a kanalizace 2023.

Mohl byste prosím představit vaši společnost? Čemu se nejvíce věnujete?

Jsme ryze českou společností a naše litinové výrobky pod značkou VLČEK® se již 30 let používají pro odvodnění mostů, silnic a dopravních ploch. První vyrobené vpusti naší značky jsou stále k vidění v plzeňských ulicích, což je důkaz odolnosti litiny, ale také výsledek našeho důrazu na kvalitu provedení. Také odborné poradenství je nedílnou součástí realizace každého našeho obchodního případu. S důvěrou se na nás obracejí nejen stavební firmy a obchodní společnosti, ale také projektanti a zástupci investorů. Portfolio naší společnosti tvoří mostní odvodňovače, obrubníkové vtokové mříže, vtokové mříže, poklopy, lapače střešních splavenin a další. Kromě litinových výrobků se zaměřujeme také na zakázkovou výrobu nerezových prvků určených k odvodnění různých částí mostní konstrukce.

Jaké jsou nejnovější produkty v oblasti odvodnění dopravních ploch?

Do sortimentu zařazujeme novou řadu čtvercových poklopů skalice®. Dále rozměrově bohatou řadu poklopů pro zadláždění svitava®, vtokové mříže bobrava® II v rozměrech 500 x 500 a 500 x 300. A v neposlední řadě odvodňovač lesních cest bilina®. V oblasti odvodnění mostů je naším nejnovějším produktem nerezový odvodňovač jizera®, který slouží k odvodnění rubu mostních opěr.

Na jakých projektech nyní pracujete?

Momentálně intenzivně pracujeme na návratu vodárenských poklopů do našeho sortimentu. Zdárně postupuje také vývoj nové řady šachtových kruhových poklopů a liniového odvodnění dopravních ploch a chodníků v mnoha modifikacích. Stranou nenecháváme ani vývoj nových mostních odvodňovačů a obrubníkových vpustí a samozřejmě inovujeme i stávající produkty.

V poslední době, konkrétně na výstavě Vodovody a kanalizace 2023, jste s vaším stánkem zaznamenali velký úspěch, vyhráli jste první místo v kategorii Expozice do 30 metrů čtverečních. Čím si to vysvětlujete?

Jelikož jsme firmou rodinného typu, každý ze společnosti přispěl k přípravě stánku na výstavu svým dílem. Naší představy se v tomto případě ujala firma Atelier design MM, s.r.o., které je třeba na tomto místě poděkovat. A společnými silami jsme připravili stánek, ve kterém jsme mohli představit širokou škálu nových výrobků, a to způsobem, který zaujal jak návštěvníky výstavy, tak organizátora.

Navázali jste tím na úspěšná léta 1999 a 2000 v Brně, je to tak?

V těchto zmíněných případech se jednalo o ocenění inovativních výrobků. V každém případě je to jen potvrzení, s jakou precizností po celou dobu fungování společnosti přistupujeme k našim produktům i jejich prezentaci před odbornou veřejností.

Jaké novinky, produkty a projekty se chystáte představit v blízké budoucnosti?

Jak již jsem zmínil, nejblíže k uvedení na trh mají vodárenské poklopy. Kromě toho se zaměřujeme také na výrobek, který by pomohl zadržet vodu v rámci péče o městskou zeleň. Některé další projekty jsou zatím na samém počátku vývoje, ty si s dovolením ponecháme jako překvapení pro rok 2024.

Jak si představujete budoucnost vaší firmy v současné technicky velmi turbulentní době? Obáváte se AI, či ji naopak vítáte? A v čem byste ji konkrétně mohli využít vy ve Vlček Solution?

Veškeré technické trendy pochopitelně sledujeme. Nástupu AI se v rámci našeho oboru neobáváme, jsme rozhodnuti ji využít. Momentálně již zkoumáme možnosti její implementace do našich procesů.