indexace.png

Ve spolupráci s MMR jsme vypracovali materiál k indexaci

Stanoviska
20. 9. 2022

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vypracoval další materiál k nepředvídatelným změnám cen na stavebním trhu, který byl v minulém týdnu umístěn na stránky SPS. Tento materiál navazuje na doporučení a metodiky dříve vydané  Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Rádi bychom vás informovali, že tento materiál k indexaci umístilo rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj na své webové stránky pod těmito odkazy:

  • odkaz na uveřejnění stránkách v aktualitách MMR

https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/svaz-podnikatelu-ve-stavebnictvi-zpracoval-ve-spolupraci-s-ministerstvem-pro-mistni-rozvoj-doporucujici-material-reagujici-na-zmeny-cen-stavebnich-materialu-a-energii/

  • v metodických stanoviscích MMR

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/

  • v metodických doporučeních  MMR

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni/