01_Tři_Trubky_otevření_08_2023_AKT_hlavní.jpg

Zámeček Tři Trubky se po rekonstrukci proměnil v Dům přírody

Prezentace členů SPS
8. 8. 2023
První srpnovou středu se v areálu bývalého loveckého zámečku Tři Trubky uprostřed brdských lesů otevřelo návštěvnické centrum s interaktivní expozicí. Prostory Domu přírody vznikly rekonstrukcí původních hospodářských stavení zámku. Součástí obnovy areálu, která proběhla pod taktovkou společnosti KONSIT, byla i rekonstrukce budovy myslivny, která bude sloužit k ubytovacím účelům.

Celý areál bývalého loveckého zámečku nabízí tři naučné zóny. První z nich tvoří skanzen s expozicí tradičních řemesel, venkovní expozice je pak věnována vodě, poslední zónu představuje areál s naukou o lesních zvířatech.

V interiéru nalezneme multifunkční sál a vnitřní expozici o nejvyšším středočeském pohoří, jeho historii a přírodě. Stálá vnitřní expozice vznikla ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Muzeem středních Brd. Její součástí je i projekt rozšířené reality, díky kterému si návštěvníci budou moci na zámeckém nádvoří pohladit brdského jelena, lišku či sovu.

Dále budou moct návštěvníci obdivovat opravenou budovu myslivny, která sousedí se zámečkem, jenž postavili v 19. století Colloredo-Mannsfeldové pro své lovecké hosty.

Součástí areálu je také vodní elektrárna, jejíž obnovené funkční vodní kolo se znovu rozeběhlo po téměř šedesáti letech.

Při rekonstrukci zámečku, který je spolu s vybranými přilehlými plochami nemovitou kulturní památkou, bylo potřeba postupovat v souladu s požadavky památkové ochrany. Výsledná podoba areálu tak snoubí historický odkaz doby svého vzniku spolu s tématem ochrany přírody, které návštěvníkům představuje unikátním způsobem za využití moderních technologií.