wall-3430446_1280.jpg

Záznam z on-line debaty „Úspory energií v budovách: Česko na prahu renovační vlny“

Informace pro členy
14. 2. 2022

Evropská komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU uspořádala  dne 10.2.2022 debatu „Úspory energií v budovách: Česko na prahu renovační vlny“

Na debatě vystoupili:
• Radoš Horáček, oddělení pro energetickou účinnost, Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku
• Jakub Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP ČR
• Šárka Tomanová, ředitelka Šance pro budovy
• Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Záznam z debaty najdete zde.