concrete-1646788_1920.jpg

Zpráva o spolupráci SPS a škol v Libereckém kraji

Liberecký
1. 12. 2021

Stavební průmyslová škola v Liberci spolupracuje s výrobci stavebních hmot i prováděcími firmami. Jedná se o formu exkurzí, Projektových dnů, kdy studenti mohou navštívit provozy spolu s místními odborníky, velmi kladně hodnotí i spolupráci s fou RIGIPS, kde si při „Škole suché výstavby“ mohou studenti sami postavit příčku ze sádrokartonu. Někteří studenti drží prvně v životě v ruce nůžky na plech, vrtačku atp., a mají nesmazatelný zážitek. Velmi rádi chodí i na stavby, kde spolupracují s firmami Syner s.r.o., závodem fy Eurovia v Liberci - 11, s firmou Valbek sídlící v Liberci - 3, i s firmou Kasten, která má sice sídlo v Neratovicích, ale staví v Liberci.  Studenti v praxi mohou vidět i to, co se naučili v teorii. V rámci předprázdninové praxe pracují studenti také na stavbách, v projekčních či rozpočtových kancelářích stavebních firem, ale i v administrativních kancelářích. SaM, což je firma Silnice a Mosty se sídlem v České Lípě, využila předávání stavebnic TEIFOC na základních školách a i s letáčky se snažili zaujmout žáky pro stavebnictví. Spolupráci se Stavební průmyslovkou v Děčíně vidí dosti špatně, studenti ani nechtějí zůstat ve stavebnictví, nebo jdou dále na VŠ. S učilištěm SŠ SŠD v truhlářské ulici v Liberci je dobrá spolupráce, a to i s ing. Dvořákem, garantem mistrovské školy a jednatelem společnosti D.I.E.C. s.r.o, se sídlem v Jablonci nad Nisou, který nabídl spolupráci na Stavebním campu, kdy budou učni v době odborného výcviku dojíždět do Josefova Dolu, kde mistrovská škola působí, odborný učitel a cca 5 učňů, zedníků. Mají si zkusit nové technologie a postupy, a hlavně pomoci změnit názor na stavebnictví, který v minulosti dosti utrpěl. I učiliště  SŠ lesnické a hospodářské ve Frýdlantu se snaží dát učňům poznatky z praxe, v současnosti např. rekonstruují kravín, kde se dostanou zvláště zedničtí učni prakticky ke všem potřebným pracím. Velmi vítáme i spolupráci s LK, kde náměstek pro školy Ing. Ramzer prokázal ochotu s námi spolupracovat při propagaci stavebnictví, a spolupráce se zatím jeví velmi prospěšná. Celkově se školy potýkají s dosti velkými problémy, neboť mladí dnes chtějí co nejvíce peněz a ihned, nechce se jim dělat venku a zvláště ne v zimě, školy bojují i s legislativními předpisy a ví, že každý delší výjezd znamená skluz v dalších předmětech. Ale na druhé straně si uvědomují, že bez poznání praxe je teorie jenom šedivá. A to je dobré!  

Za SPS v Libereckém kraji  V. Herman, krajský manažer