Kombinované stavby.png

Blíží se seminář Kombinované stavby

Vzdělávání
8. 11. 2023
Diskusní seminář Kombinované stavby, který se bude konat v novém termínu 15. listopadu 2023 v hotelu STAGES Prague, se bude věnovat městskému plánování a problematice povolování udržitelných staveb. Pod záštitou MMR ho pořádají Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Sekurkon ve spolupráci s Nadací dřevo pro život.

Cílem semináře je ukázat problematiku povolování udržitelných staveb v procesu městského plánování a úskalí jejich povolování z pohledu všech účastníků. V každém bloku promluví zástupci povinných účastníků i žadatelů a vysvětlí svoji práci a postoje ze svého úhlu pohledu. Témata jsou rozdělena podle skutečných povinných částí procesu od záměru po zahájení realizace. Exkluzivita semináře spočívá v tom, že účastníci budou mít poprvé v historii možnost vidět a slyšet problematiku povolování z pohledu žadatele a dotčených orgánů. Mohou být aktivními účastníky diskuze o každé fázi tohoto procesu.

Cílem tohoto mimořádného pojetí programu je poznat práci dotčených orgánů včetně běžně skrytých komplikací při projednávání povolení a získat tak ucelený pohled na tuto problematiku. Věříme, že je to nejefektivnější cesta, jak společně objevit kritická místa a navrhnout jejich řešení v mnohovrstevné diskuzi přímo s aktéry celého procesu.

Mediálními partnery akce jsou deník E15 a časopisy Konstrukce a Stavebnictví. 

Program a registrace najdete ZDE.