Úvodní tisková zpráva projektu

Efektivní sociální dialog ve stavebnictví – výzvy a příležitosti

Cílem projektu je zlepšit sociální dialog a spolupráci řešením řady problémů, které přímo či nepřímo brání bipartitní a tripartitní spolupráci a důvěře mezi sociálními partnery v sektoru stavebnictví v České republice. Účelem této akce je posílit sociální dialog tak, aby měl dlouhodobý pozitivní dopad na zúčastněné strany. Projekty podpoří sociální partnery k účasti na tripartitním i bipartitním sociálním dialogu prostřednictvím přenosu osvědčených postupů a školení. Projekt slouží k posílení bilaterálních vztahů a spolupráce mezi Norskem a Českou republikou, výměně zkušeností a seznámení sociálních partnerů v České republice s norskou dobrou praxí v oblasti sociálního dialogu a spolupráce sociálních partnerů a zainteresovaných stran.

Doba trvání projektu: 1.8.2022 - 30.11.2023

Internetové stránky projektu najdete ZDE

Video projektu najdete (v CZ i EN verzi) ZDE

Výstup projektu, Manuál, najdete ZDE

Odkaz na záznam ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE, která se konala 22.11.2023 najdete: ZDE

Příjemce projektu:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) - Praha, Česká republika

Partneři projektu:

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - Oslo, Norsko

Odborový svaz Stavba České republiky (OS Stavba ČR)