mlýny 3.jpg

Cena inženýrské komory ČKAIT v našem kraji

Pardubický
13. 11. 2023
V letošním roce se přihlásilo rekordních 74 staveb. Do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Porota udělila čtyři hlavní ceny, šest čestných uznání a jednu zvláštní cenu za ekologický přínos.

Mezi oceněné stavby roku 2022 se dostala i konverze Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích.

Cílem rekonstrukce historické průmyslové budovy navržené Josefem Gočárem, která je od roku 2014 národní kulturní památkou, byla změna užívání na nové sídlo a výstavní prostory Gočárovy galerie. Tomu odpovídalo i citlivé provedení stavebních prací přestavby hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů.  V areálu je koncentrována řada dalších kulturních a společenských aktivit nadregionálního významu. O rozsahu a náročnosti realizačních prací svědčí i to, že ve výstavních prostorách i depozitářích se nachází technologie na udržení stálého klimatu. Technologie je v prohlubni za atikou na střeše objektu a není zvenku vůbec vidět. V expozicích jsou rozvody k technologiím v předstěnách. V galerii jsou stabilní hasicí zařízení (SHZ), a to hašení vodní mlhou a plynové hašení.

Cenu přebíral ing. David Stříteský, oblastní ředitel a ing. Jaroslav Sýkora, stavbyvedoucí.

Všechny stavby si lze prohlédnout na nových webových stránkách Ceny Inženýrské komory cik.ckait.cz

Blahopřejeme.