white-4298476_1920.jpg

Česká dopravní stavba & technologie roku 2021

Soutěže
2. 6. 2022

TOP EXPO CZ s.r.o. pořádá:

19. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

 CÍLE SOUTĚŽE

 

  • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU

 

  • podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Do soutěžního ročníku 2021 mohou být přihlášeny dopravní stavby, části dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu nejen na území ČR, ale i v zahraničí, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021, pokud se v této soutěži dosud neprezentovaly. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.

 

Přihláška

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN UZÁVĚRKY: 29. 6. 2022

KONEČNÝ TERMÍN: 6. 9. 2022

GALAVEČER BETLÉMSKÁ KAPLE: 22. 9. 2022

Podmínky a další postup