SPS Rozhovor_.png

Cílem je vychovat absolventy vybavené aktuálními znalostmi, říká Radomil Procházka

Prezentace členů SPS
30. 8. 2023
S Radomilem Procházkou, předsedou Jihočeské stavební společnosti, jsme si povídali nejen o nedostatku mladých řemeslníků, ale i o osobních vztazích mezi členy SPS.

Daří se vám ve vaší spolupráci s vysokou školou?

Ano daří, členem výboru je rektor VŠTE doc. Vojtěch Stehel. Škola se zaměřuje na vzdělávání odborníků, kteří nacházejí pracovní uplatnění ve stavebních firmách. A je s nimi velká spokojenost.

Daří se vám spolupracovat také se středními školami?

Zde se nám spolupracuje také velmi dobře. Členem výboru je například ředitel VOŠ ve Volyni dr. Jiří Homolka. Daří se nám také spolupráce se Střední polytechnickou školou v Nerudově ulici a SPŠ stavební v Resslově ulici v Českých Budějovicích. Zvláštní pozornost zasluhuje naše spolupráce se Střední odbornou školou a učilištěm v Písku. Zástupce školy Pavel Jíška je rovněž členem výboru a je tvůrcem základní myšlenky dokumentu Strategie SPS – perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030. Jedná se v ní o zvýšení společenské prestiže řemesel ve stavebnictví, úpravu vzdělávacích programů, pružnější organizaci výuky, změnu financování, budování sítě školských zařízení s ohledem na demografický vývoj a na potřeby hospodářství. Cílem je vychovat absolventy vybavené aktuálními znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi nezbytnými pro zahájení pracovní činnosti v daném řemesle. Nedostatek mladých řemeslníků ve stavebnictví chápeme jako velký problém. Strategii jsme projednali s náměstkem hejtmana pro školství Mgr. Klímou a této koncepci byla vyjádřena absolutní podpora (7. 6. 2023).

A co spolupráce jihočeské SPS s municipalitami?

Je velmi dobrá. Primátor krajského města, hejtman Jihočeského kraje a jejich náměstci se pravidelně účastní jednání našeho výboru a informují nás o aktuální situaci ve statutárním městě České Budějovice a Jihočeském kraji. Dále se nám daří velmi dobře spolupracovat s významnými organizacemi jak z kraje, tak i z měst (např. Jihočeský hasičský sbor, Letiště České Budějovice, KHS, Hospodářská komora, jihočeské nemocnice, ČOI, SÚS, JvS, ČeVak, odpadářské firmy, teplárna apod.).

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Chtěli bychom pokračovat v rozšiřování členské základny a informovat členy o dění v celorepublikovém svazu. Důležité jsou i osobní vztahy mezi členy naší oblasti, řešíme i jejich problémy. Dále budeme organizovat přehlídku práce stavebních firem Jihočeského kraje v soutěžích Presta, Firma roku a Živnostník roku a prezentovat tak práci naší oblasti široké veřejnosti.