budweis-4758657_1280.jpg

XI. ročník soutěžní přehlídky PRESTA JČ 2018–2020

Jihočeský
13. 7. 2021

Vyhlášení vítězů soutěže bývá obvykle na slavnostním večeru stavařů počátkem měsíce dubna. S ohledem na omezující opatření
přijatá v souvislosti s COVID-19 je vyhlášení výsledků XI. ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2018–2020 uskutečněno prostřednictvím
časopisů, novin a webových stránek spoluvyhlašovatelů (www.cssi-cr.cz, www.ckait.cz, www.sps.cz, www.kraj-jihocesky.cz).
Slavnostní předání cen, prezentace a setkání účastníků včetně předání diplomů hejtmanem Jihočeského kraje společně
s představiteli vyhlašovatelů se předpokládá 9. 9. 2021 v Domě kultury Slávie v Č. Budějovicích.
Pozvánky budou účastníkům rozeslány.
I v této nelehké době je potřeba ocenit pozitivní a aktivní přístup projektantů, zhotovitelů i stavebníků. Z přihlášených staveb
je jednoznačně patrné, že úroveň stavění v našem kraji má přes složitou dobu kvalitativně stoupající tendenci. Proto jsme
rádi, že všechny přihlášené stavby budou moci shlédnout zájemci nejen z řad zúčastněných, ale i široká veřejnost na „Putovní
výstavě PRESTA JČ 2018–2020“, která proběhne během podzimu 2021.

KOMPLETNÍ KATALOG oceněných staveb XI. Soutěžní přehlídky