Foto k článku o Zelené dohodě.png

Čtvrtý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

Vzdělávání
2. 12. 2022

V pořadí čtvrtý kulatý stůl evropského projektu Green Deal for Buildings se bude věnovat opět energetice. Tentokrát se však odborníci podívají na celou problematiku z jiného pohledu, a to z pohledu koncových spotřebitelů. Termín energetická chudoba začínají totiž skloňovat i české domácnosti a začínají si uvědomovat důležitost umět si vyrábět vlastní obnovitelnou elektřinu nebo teplo. Zapojit se do komunitní energetiky se tedy zdá být jako velmi žádoucí, a to i pro pokračování rozvoje obnovitelných zdrojů, kterým může být i výroba čistého vodíku jako zdroje energie pro budovy. Komunitní výroba energie má nejen velkou podporu, ale také obrovský potenciál. 

Tisková zpráva ke čtvrtému kulatému stolu evropského projektu Green Deal for Buildings

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/

Podklady k jednání