karlsbad-g4c1ec1ae5_1920.jpg

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2022

Karlovarský
19. 5. 2022

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary   pokračují v letošním roce s akcí

 „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2022“. 

Nosnou akcí je již 21. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje“.

Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a primátorka Statutárního města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.

Akce v rámci Dnů stavitelství a architektury:

  • 21. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje“

Letos se přihlásilo celkem 24 staveb a 10 projektů, opět jsme zařadili kategorii památky a to 6 zachráněných památek.

Stavby a projekty hodnotí odborná porota. Veřejnost může již tradičně hlasovat na internetových stránkách  www.stavbykarlovarska.cz  od 18. května do 16. června do 15:00 hodin.

  • 24. ročník soutěže středních průmyslových škol stavebních 15. - 16. června 2022 - Krajská knihovna Karlovy Vary  
  • 26. ročník mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2022“ Konference se uskuteční 7. října 2022 v LH Thermal v Karlových Varech. Téma konference: „Město a průmysl“  
  • Osobnost stavitelství Karlovarského kraje 11. ročník vyhlášení osobnosti na společenském večeru  
  • Projektant roku a Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje 11. ročník - vyhlášení na společenském večeru  
  • Společenský večer v Galerii umění Karlovy Vary 16. června 2022 v 19:00 hodin Vyhlášení výsledků soutěží a předání cen
  • Dny otevřených dveří na stavbách a školách v Karlovarském kraji  září - listopad 2022