Foto k článku o Zelené dohodě.png

Druhý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

Vzdělávání
19. 5. 2022

Expertní skupiny evropského projektu Green Deal for Buildings se opět sejdou u kulatého stolu, aby projednaly další možná opatření, která povedou ke zvýšení energetické účinnosti budov. Odborníci z řad veřejného i soukromého sektoru se budou zabývat otázkami, jestli je klíčovým problémem nedostatek financí nebo absence kvalitních projektů, jaké jsou dopady ESG na odvětví stavebnictví a také prozkoumají problematiku veřejného dluhu a financování projektů energetických úspor se zárukou organizačními složkami státu. 

Tisková zpráva  Druhý kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR 

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/