es10.jpg

EuroSkills 2023 Gdaňsk

Vzdělávání
18. 9. 2023
Každé 2 roky je pořádána obrovská mezinárodní akce špičkových mladých odborníků z nejrůznějších profesi. Letos to byl polský Gdaňsk, který se ujal organizace této soutěže a za 15 měsíců byl schopen připravit tuto soutěž, kde bylo 32 zemí, 578 soutěžích ve 42 profesích. Organizátorům patří velký dík.

Slavnostní zahajovací ceremoniál byl v Polsat Aréně. Za tiché nepodpory a nezájmu státu a médií na rozdíl od ostatních zemí Česká republika vyslala tým 9 mladých odborníků do věku 25 let. z toho 7 profesí bylo spjato se stavebnictví.

Jak jsme dopadli?

Instalatér/topenář - Petr Valach – získal titul Excelence, což se srovnatelné s medailí

Mechatronik - Benjamin Przeczek a Jakuk Szalaur

Malíř/Dekoratér- Jakub Chmelík

Chlazení aklimatizace - Vít Vaura

CNC obrábění – Jiří Hruška

Obkladač – Václav Kůs

Web vývojář – Tomáš Baina

Technologie pro nákladní vozy a autobusy – Richard Klimeš

Parketář – David Pelikovský 

 

U většiny oborů, které jsme obsadili jsme neznali zadání. To se ještě upravovalo v rozsahu 30 % několik hodin před soutěží. Takže podmínky velmi náročné pro všechny závodníky.

Je to největší srovnávací akce v Evropě, kde každý stát zastupují špičkoví odborníci. Komunikace při soutěži probíhá v Anglickém jazyce. Velmi zajímavé bylo srovnání úspěšnosti srovnatelných zemí s námi. Byly výrazně úspěšnější díky masivní podpoře státu, sponzorů a tím prostoru pro kvalitní přípravu.

Je to lepší pozice, než byla v r. 2021 v Grazu. Nikdo z našich soutěžících se neztratil a byl mezi výkvětem mladých odborníků z celé Evropy a Kazachstánu.

Pokud chceme být na další soutěži EuroSkills 2025 v Dánsku, pak s přípravou musíme začít již nyní a také musíme mít odpovídající podporů partnerů a sponzorů pro stavební obory ze sektoru stavebnictví pro zajištění nominací v rámci CzechSkills a pak samotnou přípravu na soutěž. Je to velká výzva pro všechny, kdo má vnímá odpovědnost za mladou nastupující generaci. 

Závěrečný ceremoniál, kdy každý byl hrdý, že reprezentuje Českou republiku.

Dr. Eduard Justa

Expert EuroSkills