white-4298476_1920.jpg

Firma VALC, s.r.o. slaví v letošním roce 30 let od založení

Královéhradecký
28. 6. 2022

Firmu založil ing. Pavel Valc a firma se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství, tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských i průmyslových. Od počátku založení je rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsou pyšní a hrdí. Při své činnosti vychází z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality. Kmenový stav osvědčených pracovníků, dlouholeté zkušenosti i technické vybavení a zázemí firmy umožňují bezezbytku a na profesionální úrovni vyhovět potřebám zákazníka podle jeho individuálních požadavků, v potřebných termínech a kvalitě. Spokojenost zákazníka je jejich prvořadým cílem. Kladné reference od investorů našich staveb jsou toho dokladem. I když je firma počtem zaměstnanců spíše menší resp. střední realizované stavby jsou velké  a zdařilé. Firma VALC je držitelem prestižního ocenění STAVBA ROKU Královéhradeckého kraje za rok 2007 v kategorii stavby občanské vybavenosti – Fasáda a chlazení objektu VČE, a.s. Hradec Králové ve finančním objemu 80 mil Kč. Firma se může také pochlubit titulem Stavební firma roku 2018 Královéhradeckého kraje.

Kromě výše uvedené stavby se firma v průběhu své činnosti může pochlubit i dalšími významnými stavbami v královéhradeckém kraji. Jako příklad lze uvést stavby z posledního období, a to Stavba pro seniory v Opočně, denní stacionář v Jičíně, výstavba nových garáží hasičů v Třebechovicích, areál policie v Dlouhých Rzech, přestavbu MŠ a DDM ve Vamberku, rekonstrukce školní jídelny v Hradci Králové, dětská léčebna v Jánských Lázních a mnoho dalších. Na slavnostním večeru k 30. výročí tak s vedením firmy oslavovali i mnozí významní hosté jako např. primátor města Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

 

Zároveň však také došlo k významnému oznámení a to, že úspěšný majitel a zakladatel firmy předává pomyslné žezlo a vedení firmy do rukou svého syna ing. Tomáše Valce. Že byla oslava zdařilá je vidět jak z hojné účasti investorů, subdodavatelů, tak i zaměstnanců. 

 

A co závěrem. Přeji si, abychom takových firem měli v kraji stále více a více a firmě Valc další úspěchy v podnikání.

Více o firmě na webových stránkách.

Zpracoval krajský manažer ing. Mazura