kdnmnm.jpg

Hledá se Stavba roku Kraje Vysočina 2023

Vysočina
6. 3. 2024
Jste-li investor, architekt, projektant nebo stavební firma, která realizovala novostavbu nebo rekonstrukci v období od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2024, tak máte možnost své dílo přihlásit do 22. ročníku Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2023.

Soutěžní přehlídku za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pořádá Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Vítězslav Schrek, přijal nad akcí záštitu. 

V letošním ročníku, jehož generálním partnerem je společnost Leube Beton a hlavním partnerem společnost Českomoravský štěrk/Heidelberg Materials, jsou vypsány následující soutěžní kategorie: Stavby pro bydlení, Rekonstrukce budov, Novostavby budov a hal, Dopravní a inženýrské stavby a Jiné novostavby, rekonstrukce, revitalizace a obnovy (název poslední kategorie bude následně upraven dle přihlášených staveb).

Vedle předání odborných cen ve formě titulů Stavba roku Kraje Vysočina budou předány i ceny individuální – Cena hejtmana, Cena ČKAIT, Cena SPS, Cena MPO a Cena veřejnosti (sms hlasování).  

Elektronická registrace staveb je již otevřena a přihlášku včetně soutěžních podkladů je možné podat do 7. května 2024  a to pouze v digitální podobě prostřednictvím internetové zásilkové služby.

Pro další informace k aktuálnímu ročníku navštivte internetové stránky soutěže a v případě, že vás zajímá, jak to dopadlo vloni, postačí si stáhnout vydanou publikaci.