concrete-1646788_1920.jpg

Hledáte jak podpořit rozvoj adaptace metody BIM do vaší malé či střední organizace?

BIM
16. 9. 2021

Jedním ze základních pilířů metody BIM je společné datové prostředí (CDE). V něm se sdílí informační model stavby (IMS), právě tady jsou uloženy všechny informace související se stavbou, a to včetně záznamu digitalizovaných procesů a veškeré komunikace související se stavbami. Využití metody BIM bez systému CDE je nemyslitelné a je tudíž zahrnut i jako jeden ze tří základních pilířů uvažované povinnosti využívat postupně metodu BIM v nadlimitních veřejných zakázkách od července 2023.

Více informací k systémům CDE najdete například v následujících odkazech:
Základní popisy k CDE: https://www.koncepcebim.cz/832-casti-bim
Informační letáky: informační model stavby a Co je BIM se začleněním CDE
Zpracované metodiky a podpůrné dokumenty v rámci Koncepce BIM
Portál s indikativním přehledem CDE řešení na českém trhu: www.najdiCDE.cz

Alokace a příjem žádostí o podporu

Alokace je stanovena ve výši 300 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení.
Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. září 2021 do 15. listopadu 2021.
Míra podpory je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů dle tabulky uvedené ve vyhlášené výzvě v čl. 7.1.
Míra podpory – rozpad zdrojů financování. Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.
Minimální výše dotace je 1 mil. Kč a maximální výše dotace 10 mil. Kč. Podpora je poskytována formou dotace.

Informační leták s podrobnými informacemi

Informace o způsobu poskytování konzultací

Informace o programu podpory „ICT a sdílené služby“ a Výzvě Vám poskytne:
Agentura pro podnikání a inovace (API)
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel. 800 800 777
www.agentura-api.org
Email: programy@agentura-api.cz