Úvodní tisková zpráva projektu

Dotované vzdělávání zaměstnanců 2024 - 2026

Svaz podnikatelů ve stavebnictví opět nabízí dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem

 Na základě příznivých zkušeností s realizací kurzů v rámci dotace získané SPS v období 2019–2023, se Svaz podnikatelů ve stavebnictví opět rozhodl umožnit svým členům využít dotace na vzdělávání pro roky 2024-2026.

SPS získal dva projekty umožňující systematické vzdělávání zaměstnanců členských firem bez zásadních nároků na kapacity personálních úseků firem a finanční prostředky. Oba získané projekty obsáhnou celou škálu témat od manažerských až po technické a IT kurzy.

Projekty jsou omezeného rozsahu a upřednostněni budou řádní členové SPS, kteří se do projektu včas přihlásí a rezervují si objem dotačních zdrojů.

Oba projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Výhody dotovaného vzdělávání v rámci projektů SPS pro členské firmy:

 • Kvalitní vzdělávání zaměstnanců dle aktuálních potřeb.
 • Využití rozsáhlé nabídky témat vzdělávání a kvalitní sítě lektorů.
 • Průběžná volba témat – dlouhodobé a systematické vzdělávání zaměstnanců firmy.
 • Poradenství při nastavování vzdělávacích potřeb, rozhodování o tématech, lektorech, načasování kurzů.
 • Využívání dotovaného vzdělávání BEZ zatížení DOTAČNÍ ADMINISTRACÍ.
 • Za dodržování pravidel projektu zodpovídá SPS.
 • Průběžné čerpání dle volného de minimis.
 • Minimální kapacitní nároky na organizaci kurzů – firmy pouze posílají zaměstnance na kurzy.
 • Organizaci, lektorské zabezpečení i dokumentaci zajišťuje dodavatel.

Informace k oběma možnostem dotačního vzdělávání:

 • Dotace na manažerská školení, průmyslové inženýrství, procesy, osobnostní i odborný rozvoj, účetní, právní, technické kurzy,.. Období čerpání – začátek 2024 až 31. 12. 2026. Katalog kurzů je možno získat od dodavatele.
 • Dotace na digitální dovednosti (IT kurzy a kurzy k technologiím Průmyslu 4.0). Prioritně zaměřeno na malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. Období čerpání – začátek 2024 pouze do 30. 9. 2025.

Konkrétní témata kurzů budou na vyžádání zaslány. Případně bude seznam kurzů uvedený na webových stránkách svazu.

Místo kurzů:  celé území České republiky, včetně území hl. m. Prahy, v prostorách firem, penziony, …lze využít školicí střediska dodavatele (Průhonice u Prahy, Zlín).

Forma vzdělávání: prezenční nebo online

Druhy vzdělávacích aktivit:

 • Uzavřené kurzy - pro skupiny 11-12 (případně až 15) osob z jedné či více firem ·       
 • Otevřené kurzy – pro jednotlivce z firem

Cílovými skupinami jsou zaměstnanci: osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k zapojené firmě (vyloučeni DPP, DPČ) .

Každý zapojený zaměstnanec se zúčastní kurzů v rozsahu cca 40 hodin vzdělávání (např. 5 dnů kurzu za 3 roky). Preferovanou skupinou jsou účastníci ve věku 55+.

U dotace na digitální dovednosti není zásadní omezení - zapojená osoba absolvuje minimálně 16 hodin školení (2 dny).

Konkretizace podmínek zapojení firem do projektů a finanční spoluúčast firem na vzdělávání bude součástí informací, které Vám sdělíme na společných schůzkách i individuálních schůzkách a dodavatelem. Termíny lze dohodnout individuálně. Společné informační schůzky proběhnou v únoru 2024 a jejich termíny budou zveřejněny na stránkách SPS.

Dodavatel vzdělávání a projektového řízení - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Kontaktní osoba za dodavatele:

Ing. Renata Vrtělová, Projektová manažerka

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín

mob. +420 739 456 129, e-mail renata.vrtelova@profima.cz 

web www.profima.cz