Úvodní tisková zpráva projektu

Aktuality z projektu

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 2

PODPORA ADAPTACE ODVĚTVÍ NA ZMĚNY A DOPADY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘIJATÝCH OPATŘENÍ A CÍLŮ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktualitu k 4/2024 najdete ZDE

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 03

BUDOUCNOST PRÁCE V ODVĚTVÍCH, PODPORA ZVYŠOVÁNÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ I ZAMĚSTNAVATELŮ

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 4

PODPORA SOCIÁLNÍHO DIALOGU A TVORBY STRATEGICKÝCH ODVĚTVOVÝCH DOKUMENTŮ ČINNOST SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ