Projekt Green Deal for Buildings

Úvodní tisková zpráva projektu

Úvodní tisková zpráva

Spolupráce sociálních partnerů opět směřuje k podpoře odvětví Stavebnictví

21.03.2023     

Od ledna 2023 vznikla v rámci projektu s názvem "Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny" tzv. bipartitní platforma s označením BP/STAVEBNICTVÍ, kterou tvoří Svaz podnikatelů ve stavebnictví spolu s Odborovým svazem Stavba ČR.  

Období realizace projektu: 1.1.2023 - 31.12.2025  

Bipartitní platforma Stavebnictví bude řešit především tato témata:

1. PODPORA ADAPTACE ODVĚTVÍ NA ZMĚNY A DOPADY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘIJATÝCH OPATŘENÍ A CÍLŮ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V rámci tohoto tématu budou realizovány činnosti směřující k přípravě odvětví na změny a dopady vyplývající z přijatých cílů a opatření pro ochranu životního prostředí a na aktuální situaci v oblasti energetiky. Celá problematika je velmi široká, proto bude realizace klíčové aktivity v odvětví Stavebnictví zaměřena na dvě témata a orientována na vytvoření režimu pro vyjednávání v rámci bipartitního dialogu tak, aby byla definována společná stanoviska a doporučení pro odvětví v souladu s možnostmi a potřebami zaměstnavatelů a zaměstnanců a s ohledem na sociální dopady.

Vybraná podtémata:       

 • Vliv Green Deal na odvětví STAVEBNICTVÍ a stavební výrobu a budoucí strukturu trhu práce v oboru ·       
 • Vliv transformace energetiky na odvětví STAVEBNICTVÍ  

Cílem tohoto tématu je:

Podpořit odvětví STAVEBNICTVÍ v adaptaci na změny a dopady vyplývající z přijatých opatření a cílů pro ochranu životního prostředí prostřednictvím zpracovaných stanovisek a podpůrných materiálů do listopadu 2025.  

2. BUDOUCNOST PRÁCE V ODVĚTVÍCH, PODPORA ZVYŠOVÁNÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ I ZAMĚSTNAVATELŮ s vybranými dílčími podtématy:

 • Budoucnost práce v odvětví Stavebnictví – nedostatek odborných pracovních sil – Mistři odborného výcviku
 • Adaptabilita nových zaměstnanců  
 • Témata se zaměřují na spolupráci sociálních partnerů a podniků se vzdělávacími institucemi pro slaďování kvalifikační úrovně pracovníků odvětví s požadavky trhu práce, dále na budoucí vývoj na trhu práce a dostatek odborných pracovních sil a na adaptabilitu nových zaměstnanců, jejich stabilitu a motivaci.

Cíle:

a) Podpořit odvětví Stavebnictví v oblasti adaptability a stability zaměstnanců do konce listopadu 2025 prostřednictvím zpracovaných podpůrných a metodických materiálů

b) Zvýšit počet zapojených podniků odvětví Stavebnictví do spolupráce se vzdělávacími institucemi o 10 % oproti stavu roku 2021 pro zlepšení kvalifikační úrovně pracovní sily s požadavky trhu práce a potřebami do konce listopadu 2025  

3. PODPORA SOCIÁLNÍHO DIALOGU A TVORBY STRATEGICKÝCH ODVĚTVOVÝCH DOKUMENTŮ ČINNOST SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ s vybranými tématy:

 • Evropská minimální mzda
 • Inflace a dopady zvyšování minimální mzdy do odvětví
 • Nový stavební zákon – z pohledu dopadů na zaměstnavatele a odvětví  

Vybraná téma v této klíčové aktivitě jsou zaměřena na podporu sociálního dialogu také na nižší úrovni. Ve firmách odvětví STAVEBNICTVÍ je pro úspěšný rozvoj velmi důležitý sociální smír. Proto jsou aktivity bipartitní platformy v této klíčové aktivitě zaměřeny na jeho další podporu a udržení. Pracovní skupina se bude také zabývat přístupy zaměstnavatelů a odborových organizací ve vybraných tématech a definovat zobecnitelné příklady jejich dobré praxe.  

K dalším činnostem realizačního týmu platformy patří aktivity popsané níže s cílem zajistit informovanost cílové skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců v odvětví STAVEBNICTVÍ o výsledcích řešení ve vybraných tématech do data ukončení realizace projektu. Činnosti/nástroje k zajištění informovanosti:

 • Semináře pro cílovou skupinu
 • Informační kampaň

               - webové stránky sociálních partnerů a příjemce

               - individuální rozhovory se zástupci zapojených subjektů z řad cílové skupiny v elektronickém periodiku sociálních partnerů odvětví

               - tiskové zprávy sociálních partnerů

 • Závěrečný Kulatý stůl pro zástupce odvětví/cílovou skupinu
 • Sběr a vyhodnocení zpětné vazby se zaměřením na přínos klíčových aktivit v rámci odvětví

Aktivity bipartitní platformy budou uskutečňovány v rámci projektu registrovaného pod číslem CZ.03.01.03/00/22_001/0000890, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky v partnerství s Českomoravskou konfederací odborových svazů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.  

Kontakt pro novináře:    Jana Chobotská

                                       institutsps@institutsps.cz

                                       Manažer odvětví 

Úvodní tiskovou zprávu v .pdf najdete ZDE