Úvodní tisková zpráva projektu

PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU ČKAIT - Dopravní stavby

PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU ČKAIT - Dopravní stavby

Zaměřeno na: Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT.
Určeno pro: žadatele o autorizaci ČKAIT a ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru Dopravních staveb.

Termíny kurzů: ...připravujeme

Termíny nových kurzů můžete sledovat i zde