Úvodní tisková zpráva projektu

Další nabídka kurzů/ Kurzy na vyžádání

Další nabídka kurzů/ Kurzy na vyžádání

STAVBYVEDOUCÍ – KOMPETENCE A POVINNOSTI - odborný seminář
Zaměřeno na: Cílem kurzu je shrnout základní práva a povinnosti vyplývající z legislativy, požadavků na odbornou způsobilost a autorizaci představitelů stavebního týmu zastoupeného stavbyvedoucím, projektovým manažerem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem za projektanta.
Určeno pro: management na stavbách, stavbyvedoucí, stavební techniky, koordinátory BOZP, TDS, autorské dozory, přípraváře...

Termíny kurzů: ...připravujeme

PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU V OBORU GEOTECHNIKA
Zaměřeno na: zakládání staveb v průřezové teoretické úrovni a seznámení s praktickými zkušenostmi z navrhování a provádění různých typů zakládání staveb - oboru pozemních, ale i některých dopravních staveb.
Určeno pro: projektanty, stavbyvedoucí a další zájemce. Seminář slouží i jako příprava k autorizační zkoušce v příslušném oboru autorizace.

Termíny kurzů:   …… připravujeme


ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - odborný seminář
Zaměřeno na: Zakládání staveb v průřezové teoretické úrovni a seznámení s praktickými zkušenostmi z navrhování a provádění různých typů zakládání staveb - oboru pozemních, ale i některých dopravních staveb.
Určeno pro: Projektanty, stavbyvedoucí a další zájemce. Seminář slouží i jako příprava k autorizační zkoušce v příslušném oboru autorizace.

Termíny kurzů:   …… připravujeme

Informace o připravovaných kurzech Vám podá Institut vzdělávání SPS na: institutsps@institutsps.cz