laptop-g80d472768_1920.jpg

Jednání s ministry změnu v novele stavebního zákona nepřineslo

Informace pro členy
27. 10. 2022
„V pondělí proběhla téměř tříhodinová diskuze ministrů Ivana Bartoše a Martina Kupky s odbornými skupinami, která se týkala současné podoby navrhované novely stavebního zákona. Tu odborné kruhy kritizují. Platforma svazů, asociací a expertů upozornila na fakt, že s nimi navrhovaná novela nebyla konzultována. K jednomu stolu se tak všichni sešli až po 10 měsících. Pondělní schůze shodu nepřinesla, ministři na současné podobě novely trvají.“

 „Jsme rádi, že si oba páni ministři a další pracovníci MMR našli ve svých nabitých kalendářích tři hodiny svého času a že jsme se i shodli na mnoha otázkách, které předkládaná novela stavebního zákona neřeší dobře. Zdá se, že posun se podařilo najít v oblastech stavebních předpisů velkých měst, jednotného standardu územních plánů, či zrychleného pořizování jejich změn. Musím také zcela objektivně uznat, že oba ministři chápou kritickou situaci v povolování staveb, byť ji příliš změnit nedokáží,“ říká Jan Kasl, předseda České komory architektů.  

„V otázce nutnosti integrace řízení, která je zásadním předpokladem úspěšné změny stavební legislativy v ČR, jsme se shodli, leč politická realita ji teď ve vládním návrhu novely neumožní,“ povzdechl si Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů.   „Členové platformy navrhovali přítomným ministrům konkrétní řešení a konstruktivní spolupráci se subjekty, které v praxi s legislativou pracují, výsledkem jednání nicméně nejsou žádné konkrétní podstatné úpravy dokumentů předložených vládě, v jejichž důsledku by bylo možné konstatovat, že naše výhrady již nemají opodstatnění. Nedojde ani k odložení projednávání, aby bylo možné předložené návrhy odborně projednat,“ uvedla po jednání Hana Landová, ředitelka sekce Územního plánování Hospodářské komory.

Také Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví neskrýval své zklamání. „Byli-li jsme pozváni, čekal jsem přece jen více, než že zásadní věci budou odmítnuty s poukazem na politickou realitu, a že se podaří vytvořit dvě odborné komise, které by se měly zabývat možnostmi zlepšení procesu povolování v neintegrovaném prostředí úřadů a standardizací územních plánů. Ty ale mohly fungovat v posledních deseti měsících. V současné době se, bohužel, jedná o hazard se zásadní součástí českého hospodářství,“ komentoval situaci Nouza.

„Téměř rok jsme se snažili najít cestu ke spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci přípravy nové podoby stavebního zákona. Těch několik málo setkání, ke kterým došlo, bylo čistě formalistických, bez možnosti skutečné diskuse a bez zájmu o hledání řešení. Bohužel musíme konstatovat, že většina odborné veřejnosti byla po celou tuto dobu z procesu přípravy vyřazena. Až v momentě, kdy jsme se v rámci iniciativy CityDeal spojili s ostatními českými městy, které mají na věc úplně stejný názor jako Praha, a spustili jsme společnou kampaň, začínají se hýbat ledy. Za úspěch považuji ponechání Pražských stavebních předpisů, stejně jako návrat k možnému vzniku městských stavebních předpisů Brna a Ostravy. Jak to bude s ostatními statutárními městy zatím nevíme,“ říká Boháč.

Podle Jana Šebesty ze Svazu průmyslu a dopravy ČR měla schůzka alespoň jedno pozitivum. „Ministři jasně deklarovali, že zásadním úkolem pro vládu i jednotlivé resorty je zajištění dostatečných a kvalitních odborných a personálních kapacit pro Specializovaný a odvolací stavební úřad, aby od zahájení své činnosti byl schopen povolovat zásadní stavby České republiky včetně těch liniových. Zajištění bezproblémového chodu úřadu od začátku jeho vzniku je pro nás klíčové,“ komentoval problematiku Šebesta.

Členové platformy pro zdravý stavební zákon na základě schůzky s ministry Bartošem a Kupkou pochopili, že Vláda nebude ochotna materiál odložit, k čemuž opětovně vyzývají, a přepracovat jej v reakci na přeložené podněty. Jsou nicméně i nadále připraveni a ochotni společně a jednotně spolupracovat na obsahové záchraně zásadní legislativy se všemi, kdo budou ochotni diskutovat, naslouchat, a spolupracovat. Nabízíme nadále konstruktivní spolupráci k odstranění vad návrhů,“ vzkazují zástupci Hospodářské komory, České komory architektů, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace developerů, City Dealu, a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.