stavebnictvi.jpg

Jiří Nouza je předsedou Sekce pro stavebnictví Hospodářské komory

Top
31. 7. 2023
Dne 18. července 2023 byl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza jmenován do funkce předsedy Sekce pro stavebnictví při Hospodářské komoře České republiky.

Představenstvo Hospodářské komory České republiky dne 23. června rozhodlo o jmenování pana prezidenta Jiřího Nouzy do funkce předsedy Sekce pro stavebnictví při Hospodářské komoře České republiky. Od 18. července toto jmenování přechází v platnost.

Pan prezident si této nové funkce velmi váží a doufá v mnoho úspěchů při plnění úkolů vyplývajících z této funkce.