wall-3430446_1280.jpg

Jsme partnery Národního centra Stavebnictví 4.0, nově založené iniciativy na ČVUT

Informace pro členy
31. 1. 2022

Datum 18. ledna 2022 se zapíše do historie stavebnictví jako den vzniku inovativní nezávislé platformy, která bude utvářet vize a směr rozvoje společnosti prostřednictvím transformace oboru stavebnictví na novou technologickou úroveň spojenou s udržitelným environmentálním chováním. V rámci slavnostního založení Národního centra Stavebnictví 4.0 byly za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR podepsány smlouvy o přistoupení s 18 partnery z řad státní, akademické, neziskové a průmyslové sféry.

Více informací najdete na webových stránkách Národního centra Stavebnictví 4.0