stavba únor 22.jpg

Jubilejní 20. ročník Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina

Vysočina
22. 2. 2022

Jste-li investor, architekt, projektant nebo stavební firma, která se chce pochlubit novostavbou nebo rekonstrukcí, z období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, tah neváhejte s účastí. Registrace stavebních realizací už probíhá.

Novinkou letošního ročníku je změna v soutěžních podkladech, kde vše papírové bude nyní digitální. Nebude potřeba ani tisknout soutěžní panel. Pořadatelům postačí jeho podoba v PDF a tím pádem celou přihlášku včetně soutěžních podkladů pošlete přes internetovou zásilkovou službu typu úschovna.

Ti, kdo stavbu zaregistrují do konce března, přičemž uzávěrka pro dodání přihlášky a soutěžních podkladů je v pátek 13. května 2022 ve 13 hodin, mohou počítat se sníženým účastnickým poplatkem.

Soutěžní kategorie:

  • Novostavby občanské vybavenosti
  • Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
  • Revitalizace veřejných prostranství
  • Dopravní a inženýrské stavby
  • Průmyslové a technologické stavby
  • Vodohospodářské a ekologické stavby
  • Stavby pro bydlení

Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků 20. ročníku je plánován na pondělí 13. června do Komunitního centra v Pacově, které v předešlém ročníku obdrželo Čestné uznání. Vedle předání odborných cen budou předány i ceny individuální (Cena hejtmana, Cena ČKAIT, Cena SPS, Cena MPO a Cena veřejnosti).  Součástí večera bude taktéž dekorování nejlepších žáků ze stavebních a navazujících oborů (Učeň roku) a studentů, jejichž projekty ZOO Jihlava nejvíce oslovily odbornou porotu (Studentský projekt).

Soutěže pořádá Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci s krajskou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Vítězslav Schrek nad akcí převzal záštitu. Patronem Učně roku a Studentského projektu je radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.stavbavysociny.cz