komentář.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v červenci 2023

Komentáře
12. 9. 2023

Stavební produkce v červenci meziročně klesla o 2,1 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání s červencem 2022 snížila o 2,5 %. V inženýrském stavitelství meziročně klesla o 1,3 %. Meziměsíčně byla stavební produkce v červenci nižší o 3,8 %.

Zatímco červnové výsledky byly po čtyřech měsících poklesu pozitivní, červencová čísla jsou opět v poklesu. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v dalších měsících.

V širším kontextu stále platí, že je důležité, jaká bude zakázková naplněnost pro rok 2024, a to se v tuto chvíli nedá zcela odhadnout. Určité signály o zpomalení kontraktačních jednání existují, ale zatím je to v řádu do 10 % s ohledem na časové řady uzavíraných smluv v předchozích obdobích, což v tuto chvíli není zcela podstatné.  

Pravdou je, že existují signály od výrobců stavebních materiálů a surovin o poklesu výroby v tzv. technických jednotkách (celkový objem výroby m2, tun apod.) o snížení produkce v řádu 25 až 30 %. Není zcela zřejmé, zda se jedná o důsledek vyprodávání zásob nabraných koncem a počátkem loňského roku, nebo se jedná o jev trvalejšího charakteru. Z informací, které máme k dispozici z evropského prostoru vyplývá, že situace v ČR není výjimečná a kopíruje situaci v Evropě. Z kontextu vyplývá, že se jedná o propad v odbytu tzv. retailu, tedy drobnějších stavebníků a investorů.   

Pokud se jedná o situaci ve vypisovaných veřejných zakázkách ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla v lednu – srpnu 2023 celková nominální hodnota zadaných zakázek o 6,8 %, přičemž u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 36,6 % a u zakázek na inženýrské stavby klesla o 4,6 %. Podíl vládního sektoru na celkovém objemu zadaných zakázek vzrostl meziročně o 13,4procentních bodů na 45,5 %, podíl municipálního sektoru meziročně klesl o 9,3procentních bodů na 47,7 %. Největším zadavatelem veřejných zakázek bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zadalo 384 zakázek v objemu 34 845 608 tis. Kč s DPH.   

V Praze 6. 9. 2023  

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví