SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v červnu 2020

Komentáře
7. 8. 2020
Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci červnu 2020

V  červnu pokračoval, můžeme říci podle očekávání, pokles stavební produkce v  meziročním srovnání s rokem 2019.

I když tento pokles oproti předchozím měsícům zrychlil, úroveň stavební produkce stále zůstává ve srovnání s rekordním loňským rokem na slušné výši. S celkovým meziročním propadem o 4,2 % v absolutním srovnání stále ještě drží krok s velmi úspěšným rokem 2018. Výrazný podíl na relativně dobrém výsledku má inženýrské stavitelství. Je to dáno především úspěšným pokračováním stavební výroby v oblasti dopravní infrastruktury. Svědčí to o tom, že veřejné investice patří podle Národního investičního plánu ČR mezi strategické oblasti. Aby tomu tak bylo i nadále, je zapotřebí udržet dostatečné zdroje finančních prostředků, posilovat kapacitní možnosti především v oblasti pracovní síly a co nejrychleji dokončit rekodifikaci stavebního práva pro zrychlení územního a stavebního řízení.

Prohlubující se propad vykazuje od počátku roku 2020 pozemní stavitelství, na jehož produkci, hlavně v sektoru privátních zakázek, má značný vliv situace kolem koronaviru. Týká se menších firem, živnostníků, ale i investic do výrobních a skladových areálů. Hlavní tahoun v tomto oboru, tedy bytová výstavba, letos bohužel zaostává za loňskou úrovní jak v zahájených bytech, tak v těch dokončených. Bylo by velmi nežádoucí přerušit trend, který je trvale na vzestupu již od roku 2013. Negativní je údaj orientační hodnoty nových stavebních povolení, která se snížila o plnou čtvrtinu.Oproti minulému období je nepříznivý pokles průměrného počtu pracovníků. Může to být důsledek úbytku pracovníků v malých firmách, ale také pokračujících komplikací s návratem zahraničních pracovníků.  

 Ing. Jiří Nouza

 7. 8. 2020