SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v květnu 2020

Komentáře
7. 7. 2020
Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci květnu 2020

V květnu se stavebnictví podle očekávání propadlo. Květnový index ztráty produkce 7,6 % je v letošním roce dosud nejvyšší a znamená pokles produkce od počátku roku o 2,1 %. S ohledem na stav, který je důsledkem koronavirové pandemie, je tento výsledek v porovnání s ostatními odvětvími národního hospodářství stále ještě dobrý v této době a potvrzuje, že stavebnictví v důsledku protiepidemických opatření zpomalilo, ale nezastavilo se.

Tento vývoj je výsledkem nárůstu inženýrského stavitelství díky dostatečné zakázce i finančním prostředkům ze strany veřejného sektoru. Pozemní stavitelství, které ovlivňuje nejvíce privátní sektor a jeho zakázka, je od počátku roku v trvalém propadu, který se navíc postupně zvyšuje.

To se bude odrážet i v diferencovaném ekonomickém vývoji firem a lze očekávat, že tato tendence bude pokračovat. Nepříjemnou zprávou je meziroční pokles dokončovaných i zahajovaných bytů za období od počátku roku. Negativní dopad na zhoršenou situaci má i pokles stavu zaměstnanců o 2 %, což je v období stavební sezóny znepokojující jev. Vývoj v dalším období lze jen obtížně prognózovat, věřím však, že ústup epidemiologických opatření by mohl znamenat zastavení růstu negativních čísel ve stavebnictví.    

Ing. Jiří Nouza

7. 7. 2020