texture-1893783_1920.jpg

Komentář k výsledkům stavebnictví v měsíci dubnu 2022

Komentáře
6. 6. 2022

Stavební produkce v dubnu reálně meziročně vzrostla o 4,0 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání s dubnem 2021 zvýšila o 6,3 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 1,8 %. Meziměsíčně byla stavební produkce v dubnu nižší o 1,9 %. Čísla, která dnes uveřejnil Český statistický úřad, potvrzují informace z trhu, tedy že zakázková naplněnost a plnění ze strany stavebních firem vůči investorům jsou pro tento rok (s určitým přesahem do roku 2023) na velmi dobré úrovni, přestože potíže s nárůstem cen surovin a materiálů určitě existují. Je otázka, jakým způsobem se trh bude vyvíjet v dalším období. Jak jsem zmínil výše, nemyslím si, že by tento problém vyvstal v roce 2022, nicméně je potřeba zmínit i to, že vnímáme určitou nervozitu a zvýšenou míru opatrnosti. V soukromém sektoru se například nyní všichni rozhodují, zda investici zahájit v současné chvíli, nebo s ní počkat na další vývoj, aby bylo možné korigovat vliv narůstajících cen. Hovořil jsem s investory a ti jsou na vážkách. Za prvé mají problém s tím, že některé podepsané smlouvy na bytové projekty nejsou schopni dostavět za ceny, za něž již prodali určitý podíl bytů. A za druhé ti, kteří stavební kontrakty na bytové projekty podepsané nemají, váhají, zda se do nich pustit. Myslím, že je to podobné jako v případě veřejného sektoru: zejména municipality se chovají obdobně, i když u nich je to podle mě spíše ovlivněno také nadcházejícími podzimními volbami do samosprávných orgánů.  

V Praze 6. 6. 2022

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví