wall-3430446_1280.jpg

Komentář k výsledkům stavebnictví v měsíci říjnu 2021

Komentáře
8. 12. 2021

Stavební produkce v říjnu reálně meziročně vzrostla o 3,7 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání s říjnem 2020 zvýšila o 7,1 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 3,3 %. Důležitá zpráva je, že stavební produkce v říjnu vzrostla nejen meziročně, ale také meziměsíčně, byť mírně – meziměsíčně byla vyšší o 0,4 %. Samozřejmě je v tuto chvíli velmi složité předvídat další vývoj. Na stavebnictví, v tom nejširším slova smyslu, působí řada faktorů – cenami vstupních materiálů a energií počínaje a zatím neklesající poptávkou konče. Řada vlivů působí protichůdně, a jak již bylo napsáno, je velmi komplikované předvídat další vývoj. Z informací z trhu je patrné, že došlo k určitému uklidnění v oblasti růstu cen vstupních materiálů, je důležité, jak se bude situace vyvíjet dál a jaké jsou důvody stagnace, chceme-li uklidnění.

Určitým pozitivním signálem je, že zatímco minulý rok jsme sledovali propad pozemního stavitelství, v říjnu zůstalo segmentem, díky kterému stavební produkce rostla. Inženýrské stavebnictví ve srovnání s předešlým měsícem zaznamenalo po několika měsících poklesů meziměsíční růst.

V Praze 7. 12. 2021 

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví