SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v prosinci 2019

Komentáře
5. 2. 2020
Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci prosinci 2019

Výsledky stavební produkce za prosinec i za celý rok 2019, které vydal Český statistický úřad (ČSÚ), jsou velmi uspokojující a uzavírají další úspěšný rok českého stavebnictví.

Měsíc prosinec byl třetí nejlepší v minulém roce a potvrdil trend úspěšnosti.

Výsledek znamená, že rok 2018, nejúspěšnější za celé desetiletí, byl překonán v roce 2019 ještě o další 2,3 %. Sympatické je, že se na tom podílí rovnoměrně pozemní i inženýrské stavitelství, což nebývalo v minulých letech obvyklé.

Veškeré údaje jsou určeny ze stálých cen na úrovni roku 2010. Až v červnu sdělí ČSÚ konečné výsledky v běžných cenách, očekáváme, že výše stavební produkce překročí hodnotu 520 mld. Kč a bude druhou nejvyšší v historii našeho stavebnictví. (V roce 2008 dosáhl stavební boom svého vrcholu v podobě 547,5 mld. Kč).

Dobrým signálem pro letošní rok je skutečnost, že vypsaná zakázka do prosince 2019 je vyšší o 13 % než v předchozím roce, z toho u dopravní infrastruktury dokonce o 39 %. Mezi zadanými zakázkami je 29 staveb o hodnotě nad 1 mld. Kč, největší z nich dokonce za více než 7 mld. Kč. Další stavby se budou zadávat v průběhu letošního roku. Je to tedy skutečně veliká zásoba práce. Nutno k tomu ještě dodat, že hodnota zakázek spolufinancovaných, resp. navržených na spolufinancování z fondů EU zadaných v roce 2019, dosáhla téměř 55 % celkového objemu zadaných zakázek.

Úspěšně pokračoval pozitivní vývoj v bytové výstavbě. Bylo dokončeno 36 422 bytů, o 7,6 % více než v loňském roce a byl dosažen výsledek roku 2010. Zvýšený podíl dokončených bytů je v bytových domech.

Zvýšeným tempem pokračuje zahajování výstavby bytů. Meziroční zvýšení o 16,8 % znamená 38 667 bytů, tedy rychlejší tempo než u dokončovaných. Je to množství stejné jako v roce 2008, v období prosperity stavebnictví.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se za rok 2019 meziročně zvýšil o 1,0 %. Není to žádné vysoké číslo, ale informace je to pozitivní. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců za rok 2019 rostla rychleji, než bylo očekáváno. Zdvih o 6,1 % překvapil, ale je podpořen dobrými výsledky stavebnictví, nejen vnějším všeobecným tlakem.

Mohu znovu vyjádřit svoji spokojenost, přesto opakuji, že optimismus pro rok 2020 je podmíněn mnoha faktory – včasná investorská příprava, minimum obstrukcí veřejných iniciativ (raději žádné), dostatečné finanční zdroje včetně spolufinancování s fondy EU a také stabilita státní správy.    

Ing. Jiří Nouza

6. 2. 2020