SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v říjnu 2020

Komentáře
8. 12. 2020

Komentář k výsledkům stavebnictví v měsíci říjnu 2020

Výsledky stavebnictví v měsíci říjnu, jak je dnes potvrdil ČSÚ, nevybočily z očekávaných hodnot. Pokles stavební produkce pokračuje již od března v téměř pravidelném „koronavirovém“ tempu.

Přestože byl meziroční propad v měsíci říjnu dvouciferný, jeho hodnota od počátku roku neklesla pod 7 %. Stavebnictví si tedy navzdory nepříznivé situaci vede dobře, v absolutním vyjádření je stavební produkce trvale na úrovni úspěšného roku 2018.

Velmi spolehlivý je dosavadní vývoj inženýrského stavitelství, jeho meziroční pokles činí pouhých 1,1 %. Je to především díky vysokému rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, ve kterém je letos připraveno 124 mld. Kč.

Téměř 10% propad od počátku roku zaznamenává pozemní stavitelství. Velký podíl na tom má nejenom bytová výstavba (meziročně dokončeno prozatím o 9,6 % méně bytů, vysoký podíl tvoří byty v bytových domech). Významně se projevuje i výrazné zpomalení výstavby podnikatelských objektů výrobních i nevýrobních. Současná situace, která zpomalila nebo i zablokovala ekonomickou činnost, nutí podnikatele investovat opatrně.

Výraznějším varovným signálem pro budoucí vývoj je klesající počet zahajovaných bytů. Od počátku roku se jejich počet snižuje, meziročně již téměř o 10 %. Dalším rizikem je nebývale nízká hodnota stavebních povolení, která v měsíci říjnu poklesla o 35,9 %.

Závěr roku ve zbývajících dvou měsících letošního roku zřejmě již žádná velká překvapení nepřinese, a to ani v pozitivním, ani v negativním smyslu, a potvrdí očekávaný výsledek. Bylo by ale žádoucí, aby vyvrátil naše obavy o přípravu zakázek na příští rok.

V Praze 8. 12. 2020  

Ing. Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví