SPS logo 2020_ctverec.png

Komentář k výsledkům stavebnictví v únoru 2020

Komentáře
6. 4. 2020
Výsledky stavební produkce – komentář k měsíci únoru 2020

Stavební produkce za únor i v součtu prvních dvou měsíců roku překračuje hodnoty srovnatelného období z loňska. Výraznější nárůst vykazuje inženýrské stavitelství, což bývá pro první čtvrtletí charakteristickým znakem. V číselném vyjádření se index stavební produkce v obou měsících prakticky vyrovnává a pohybuje se v rozmezí 5,3–6,0 % nárůstu. Za první dva měsíce je to jistě slušný výkon, i když musíme vzít v úvahu nižší srovnávací základnu loňského roku. Příslibem do dalšího období bylo zahajování velkých veřejných zakázek, především v inženýrském stavitelství, ale vysoký byl i počet nově zahájených bytů. Stavební produkci přály i velmi příznivé klimatické podmínky.

To jsme však netušili, co nás čeká po první dekádě března. V tuto chvíli je těžké odhadovat vývoj v dalším období, jistě to nebude jednoduché ani pro stavaře. I když vláda slibuje udržení chodu ekonomiky především cestou nesnižování (dokonce navyšování) investic státu, víme, že je to citlivá otázka. Investice musí být připravené, a především povolené, což úzce souvisí se stavem stavebního práva. Tady bohužel k žádnému nápadnému zlepšení nedošlo. Další rizika, která budou výstavbu reálně ovlivňovat, budou lidské zdroje. Karanténa zasáhne zcela jistě i do řad našich pracovníků, nejmarkantněji se výpadek může projevit u specialistů, osádek velkých strojů, dopravy apod. Kromě toho zůstává otevřený problém návratu zahraničních pracovníků, kterých naše firmy zaměstnávají značné množství. Nicméně nepředbíhejme událostem, vše je odvislé od doby trvání krizového stavu. A nesmíme zapomenout ani na malé a střední firmy a zajištění jejich stability, ať už vlastními silami, nebo i ve spolupráci s vládou.

Máme tedy radost z výsledků prvních dvou měsíců a věřím, že stavebnictví i tentokrát ukáže svoji sílu a dokáže vzdorovat očekávané nepřízni s co nejnižšími ztrátami. A že bude jedním ze základních pilířů návratu české ekonomiky zpět před dobu koronavirovou.

Ing. Jiří Nouza
6. 4. 2020