1689832657086.jpg

KONSIT dokončil obnovu opatské rezidence v Plasích

Prezentace členů SPS
1. 8. 2023
Po téměř třech letech byla dokončena rekonstrukce významné části Kláštera Plasy. Pod taktovkou společnosti KONSIT byly obnoveny budovy Starého opatství a Nové prelatury spolu s částí zahrad. Bývalá opatská rezidence byla zpřístupněna veřejnosti v pátek 21. 7. 2023.

Budova opatské rezidence je součástí původního cisterciáckého kláštera založeného ve druhé polovině 12. století. Ve 20. letech 19. století ji kancléř Metternich nechal přestavět na zámek.

Stavební obnova umožnila vznik prohlídkové trasy v dosud nepřístupných prostorách. Zcela unikátní prohlídková trasa s interaktivní interiérovou instalací umístěnou v prvním patře Nové prelatury přibližuje působení rodu Metternichů v Plasech. V přízemí Starého opatství mohou návštěvníci obdivovat zachovalé gotické konstrukce a komplexně tak vnímat stavební vývoj této části areálu.

Přípravná část projektu začala již v roce 2015 a žádost o dotaci byla schválena v roce 2017, realizace stavebních prací byla zahájena na podzim roku 2020.

Stavební práce zahrnovaly v prvé řadě odstranění množství novodobých přístaveb a druhotných vestaveb v interiérech. Dále bylo nutné sanovat konstrukce napadené vlhkostí či dřevokaznými houbami. S tím souviselo i zajištění statiky objektů. Předmětem stavebních prací bylo zejména provedení zděných konstrukcí, krovů nebo položení nové střešní krytiny.

Rekonstrukcí prošly kamenné i dřevěné prvky, kování, omítky a malby. Samozřejmostí byly nové rozvody elektroinstalace Součástí projektu byla například i rekonstrukce kachlových kamen, restaurování lustrů nebo obnova barokní kašny s vodotryskem a slunečních hodin na východní fasádě Nové prelatury. Veškeré stavební, řemeslné a restaurátorské práce probíhaly s maximální snahou o využití původních materiálů.

Stavební ruch v Klášteře Plasy neutichl ani po zpřístupnění bývalé opatské rezidence návštěvníkům, KONSIT pracuje v další části areálu na obnově barokní sýpky.