ESG_SOME+logopas.png

KONSIT skončil 4. v žebříčku malých a středních podniků v ESG ratingu

Prezentace členů SPS
8. 11. 2023
V rámci snah o nastavení směřování společnosti v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti využil KONSIT možnosti zúčastnit se druhého ročníku celorepublikového ratingu pořádaného Asociací společenské odpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS/ Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Rating spočíval v komplexním a nezávislém srovnání ESG aktivit, strategií a nefinančního reportingu společností a organizací působících v České republice napříč odvětvími.

Na základě uvedených dat auditoři měřili vybrané́ ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG a porovnávali, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy.

Letos se do průzkumu zapojilo celkem 135 společností, z toho 83 spadalo do kategorie malých a středních podniků. Malé a střední firmy dosahovaly nejlepších výsledků v oblasti S neboli Social.

Společnost KONSIT obsadila v žebříčku malých a středních firem čtvrtou příčku a auditoři akcentovali ve svém hodnocení především následující oblasti: Stavebně-inženýrská společnost je v procesu zavádění dekarbonizační strategie na základě dat o své uhlíkové stopě. V oblasti G boduje ve sféře obchodní etiky – má veřejně dostupný etický kodex a proškolené zaměstnance.

Své dodavatele zavazuje řídit se kodexem smluvně. Kodex se věnuje také otázkám inkluze, diskriminace a rovnosti nehledě na pohlaví, věk, gender, náboženství a podobně. Firma také vychází pracovníkům vstříc a umožňuje pracovat na zkrácené úvazky či dohody, pokud jedinec například kvůli výchově dítěte nemůže pracovat na plný úvazek. (viz. rubrika Žebříčky online verze magazínu Forbes Česko, který byl partnerem projektu)

Jako jedna ze společností, které se umístili v TOP 5, byl KONSIT Asociací společenské odpovědnosti vyzván k účasti na kurzu ESG v praxi tzv. Laboratoře udržitelnosti konané 8. 11. 2023 v Magenta Experience Center v Praze. Zde prezentoval po boku zástupců dalších firem své zkušenosti s chodem udržitelného podnikání. 

Více informací o letošním ročníku ESG ratingu naleznete zde