white-4298476_1920.jpg

Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb

Memoranda
17. 8. 2021

Cílem signatářů - MPO, ČKA, ČAS, ČKAIT  a SPS je spolupráce při přípravě a tvorbě základní části obsahu Datového standardu staveb (DSS) pro digitální modely staveb (DiMS).

Signatáři deklarují záměr spolupracovat na tvorbě obsahu jednotlivých DiMS s ohledem na společně dohodnuté účely užití a jiné výstupy vyplývající z realizace vládní Koncepce BIM.

Text memoranda včetně přílohy č.1