ukrajina.jpg

Mobilní aplikace Smart Migration

Informace pro členy
10. 5. 2022
Aplikace Smart Migration přináší informace a odpovědi na situace, které je potřeba řešit po příjezdu do Česka a při dalším pobytu. V ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí to nejdůležitější o zaměstnávání, zdravotní péči či vzdělávání. Klíčovou součástí aplikace jsou interaktivní tutoriály, které usnadňují nalezení potřebné informace.

Je propojena s dříve spuštěným on-line rozhraním MPSV určeným k podání žádosti o humanitární dávku a příspěvek pro solidární domácnosti. Uživatel také může pokládat dotazy virtuální asistentce, která jej provede řešením problému. 

Přestože byla aplikace Smart Migration vyvíjena původně pro cizince, kteří k nám přijíždí především za prací, prošla rychlou aktualizací, aby vyhovovala potřebám Ukrajinců, kteří u nás hledají útočiště před válkou. Měla by je informovat o systému registrace či podmínkách, které pro ně platí v rámci nově přijatého zákona (tzv. Lex Ukrajina). „Informace jsou postupně aktualizovány a doplňovány. Chceme, aby se aplikace Smart Migration do budoucna stala součástí dlouhodobé informační strategie MPSV vůči cizincům. Je to další způsob, jakým digitalizujeme to nejpodstatnější. Podobným důležitým krokem bylo třeba představení aplikace pro on-line žádost o humanitární dávku a solidární příspěvek. Pokud jde o funkčnost, i tu chceme postupně rozšiřovat,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).  

Novou aplikaci Smart Migration vytvořil výzkumný tým Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v rámci projektu Chytrá migrace v České republice pod vedením Roberta Stojanova, na kterém se podílí rovněž Oldřich Bureš z Metropolitní univerzity Praha. Projekt je podpořen Technologickou agenturou České republiky.  

Na projektu se podílí rovněž Ukrajinská iniciativa (UIČR), která zastřešuje diasporní organizace v České republice. Ve spolupráci s touto iniciativou poskytli zpětnou vazbu k obsahu aplikace mimo jiné odborníci ze vzdělávacího institutu MIOK při Lvovské polytechnické univerzitě. „Je skvělé, že taková aplikace u nás vznikla. Může pomoci mnoha Ukrajincům, mezi nimiž ji budeme našimi kanály propagovat,“ říká Bohdan Rajčinec, předseda Ukrajinské iniciativy. 

Dostupná je nyní verze pro operační systém Android, stáhnout se dá standartně v Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mpsv.smartmigration . 

V aplikaci lze mimo jiné vygenerovat úkoly, které se uloží do osobního úkolníčku. Není tak nutné cokoliv opisovat, aplikace uživateli připomene, co je potřeba udělat. Ze stejného důvodu aplikace obsahuje seznam relevantních kontaktů na úřady a organizace v ČR, které jsou důležité pro řešení různých životních situací. Více na https://chytramigrace.cz/.  

Aplikačními garanty projektu je MPSV, Ukrajinská iniciativa v ČR a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Aplikace byla během vývoje testována přímo cizinci, včetně Ukrajinců, a jejich připomínky byly zakomponovány. Aplikace byla převzata MPSV, které ji začlení do strategií informování a integrace cizinců.  

Více v tiskové zprávě https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-spousti-mobilni-aplikaci-smart-migration-obsahuje-informace-pro-ukrajince

a na FB: https://www.facebook.com/mpsvcz/posts/2202895046518219