energy-2357227_1280.jpg

Německá energetická společnost Tennet zahájila oficiálně první část výstavby klíčového energetického traťovodu „SüdOstLink“

Poptávky
19. 12. 2023
Energetická společnost Tennet oficiálně zahájila v pondělí 11. prosince 2023 první úsek výstavby elektrického vedení SüdOstLink v bavorském okresu Landshut. Důležitost tohoto projektu podtrhla účast bavorského premiéra dr. Markuse Södera (CSU), zemského ministra hospodářství Huberta Aiwangera a koordinátora spolkové vlády pro mořské hospodářství a cestovní ruch Dietera Janeceka na slavnostním otevíracím ceremoniálu.

Generální ředitel společnosti Tennet Tim Meyerjürgens na tiskové konferenci oznámil, že tento klíčový energetický traťovod na stejnosměrný elektrický proud bude dlouhý 780 kilometrů. Po jeho dostavbě mají téct do spolkové země Bavorsko až 4 GW „zelené elektřiny“ z větrné energie ze severu a východu Německa. Od roku 2027 se má „zelená elektřina“ přepravovat z Wolmirstedtu (Sasko-Anhaltsko) do rozvodny Isar v Bavorsku, a dále od roku 2030 bude elektřina proudit do Bavorska rovněž z Klein Rogahn (Meklenbursko-Přední Pomořansko). Asi 270 kilometrů bavorské části trasy bude položeno pod zem, a to na základě protestů řady nejen bavorských občanských iniciativ.

SüdOstLink má po svém dokončení zásobovat přibližně deset milionů domácností, průmyslových podniků a obchodních společností. Nicméně ani tento projekt nebude dle generálního ředitele společnosti Tennet Tima Meyerjürgense stačit, aby se Bavorsko stalo do roku 2040 klimaticky neutrální. Uvedl v této souvislosti, že bude potřeba navyšování kapacit elektráren na jihu Německa plus další rozšiřování přenosové a distribuční sítě.

Na základě shora uvedeného vyjádření GŘ Tennet vidí ZÚ Berlín šanci pro české stavební a energetické společnosti podílet se na výstavbě traťovodu SüdOstLink, neboť máme za to, že i možnosti německých dodavatelů a subdodavatelů nedokáží pokrýt celou výstavbu traťovodu. Navíc v příštím roce budou realizovány další fáze projektu SuedOstLink, přičemž informace budou zveřejnovány na webové stránce https://www.tennet.eu/de/projekte.  

Kontakt:

Tennet Leitungsauskunft - Bereich Süd Betriebszentrum

Bayreuth Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

bauleitplanung@tennet.eu   

JUDr. Jaroslav Knot, ZÚ Berlín 

jaroslav_knot@mzv.cz