wall-3430446_1280.jpg

Odpověď na dopis zaslaný vládě ČR

Tripartita
19. 9. 2022

Zástupci největších zaměstnavatelských svazů v ČR se formou otevřeného dopisu dne 31.8.2022 obrátili na vládu ČR s urgencí vnímání vážnosti aktuální situace a rizik pro další vývoj české ekonomiky i dopadů do společenské stability.

Odpověď náměstka ministra Ing. Muřického, který byl pověřen odpovědí je zde.