Modernizace-5-1024x574.jpg

OHLA ŽS: Přestavba trati Praha – Kladno je v plném proudu

Prezentace členů SPS
13. 9. 2023
V rámci kontrolního dne zavítali ministr dopravy Martin Kupka spolu s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou na stavbu jednoho z nejvýznamnějších projektů na české železnici, který ve sdružení realizuje člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví OHLA ŽS.

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla přinese rychlejší propojení metropole s největším městem Středočeského kraje. Zároveň také výrazně přispěje k dostupnosti Letiště Václava Havla. Stavba za téměř tři miliardy korun byla slavnostně zahájena na začátku tohoto roku a společnost OHLA ŽS ji realizuje ve sdružení.

Celý projekt je rozdělen na desítku staveb. Na pražské straně vedly první kroky modernizace k přípravným pracím. V oboře Stromovka bylo nutno přemístit historickou zeď, mezi ulicemi Strojnická a U Výstaviště došlo k odtěžení železničního náspu. Na jaře pak byla zprovozněna provizorní kolej pro zachování provozu vlaků ve směru na Kralupy nad Vltavou, a také byl instalován most pro pěší a cyklisty, který propojil Veletržní a Dělnickou ulici.

Aktuálně se pracuje současně na částech Kladno – Kladno-Ostrovec a Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Právě modernizace stanice Praha-Bubny, zdvoukolejnění trati v délce zhruba 1,3 kilometru, její elektrizace a vybudování zcela nové zastávky Praha-Výstaviště jsou hlavním cílem projektu. Objem prací je tu největší. Denně tu vytěží zhruba 2000 m3 zeminy.

Jak uvedl ministr Kupka: „Na obou místech je vidět, že stavbaři už odvedli opravdu velký kus práce. Železnice, která dosud byla živou připomínkou někdejší Buštěhradské dráhy, nyní začíná dostávat podobu, která odpovídá 21. století.“

Na Kladně začaly první práce na sklonku loňského roku. Aktuálně probíhá přestavba části kolejiště, kde se mimo jiné buduje podchod a ostrovní nástupiště. Dále se připravuje nový podjezd trati, konkrétně ve Walkerově ulici, a zároveň vznikají zárubní zdi v ulicích Sportovců a Klikorova. V Kladně-Ostrovci pak probíhají práce na přeložce horkovodu.

V následujících měsících by se měly hlavní práce přesunout na úsek Praha-Ruzyně – Praha Letiště Václava Havla.