SPS_Aktualita_For arch_Hlavní foto (1968 × 768 px).png

Ohlédněte se s námi za konferencemi SPS na veletrhu FOR ARCH

Konference
7. 10. 2022
Svaz podnikatelů ve stavebnictví uspořádal na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se konal v září v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, hned dvě konference: Kombinované stavby – Cesta k trvale udržitelnému stavebnictví a BIM.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví již tradičně poskytl odbornou garanci nejvýznamnějšímu stavebnímu veletrhu v Čechách FOR ARCH, a kromě toho přispěl hned dvěma konferencemi: Kombinované stavby – Cesta k trvale udržitelnému stavebnictví a BIM: Konference Kombinované stavby – cesta k udržitelnému stavebnictví se odborné i široké veřejnosti představila úplně poprvé. Věnovala se aktuálním tématům, která hýbou českým stavebnictvím. O zavedení udržitelných principů do stavebnictví a energetické i surovinové krizi se bavili zástupci architektů, projektantů, investorů, výrobců materiálů, finančníků i státní správy. První ročník této jedinečné odborné diskuze byl velice úspěšný.  Jsme přesvědčeni, že je k tomuto tématu ještě hodně co říci, a tak všichni doufáme, že se potkáme i příští rok. Více informací o této konferenci se můžete dozvědět na jejím webu.

Naopak druhý ročník slavila na veletrhu konference BIM, která se věnovala spolupráci mezi projekčními a stavebními firmami a rozhraní a komunikaci v projektech BIM. Koncipována byla jako panelová diskuse. Autoři hlavních příspěvků i účastníci jednotlivých panelů se zaměřili na každodenní praxi všech zúčastněných subjektů výstavbového procesu z řad projekčních a stavebních firem. „Jsem rád, že jsme se shodli na tom, jak velice důležité je sbírat zkušenosti z praxe a podělit se o ně s ostatními. Je už na našem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, abychom tyto informace z pilotních projektů sbírali, a zároveň vyvinuli tlak na to, aby se začali školit pracovníci stavebních úřadů. Bez toho zde nepochopí, že jim model BIM může práci ušetřit, nikoli přidat, jak občas slyšíme. Výhrou je najít společné řešení výhodné pro všechny strany,“ řekl na konferenci prezident Svazu Jiří Nouza. Více informací o konferenci BIM se můžete dozvědět na jejím webu.

Organizaci obou konferencí měla na starost společnost SEKURKON, které patří poděkování a samozřejmě také děkujeme i ostatním společnostem a institucím, jež se na konferencích podílely. FOR ARCH 2022 přilákal přes 42 tisíc návštěvníků, kteří se seznámili s produkty více než 500 vystavovatelů. Mezi nimi bylo možné najít novinky výrobců, prestižní dodavatele, získat odborné rady nebo se zúčastnit zajímavého doprovodného programu. O úspěchu veletrhu mluví i fakt, že už nyní je známo datum příštího 34. ročníku. Ten se uskuteční ve dnech 19. až 23. září 2023.

Více informací o veletrhu se můžete dozvědět na jeho webu.

Zdroj fotografií: Ivan Malý