clause-684509_1920.jpg

Otevřená debata s MMR o reformě přezkumu veřejných zakázek přilákala zadavatele i dodavatele

Tiskové zprávy
10. 4. 2024
Minulý týden se v prostorách České tiskové kanceláře (ČTK), uskutečnil snídaňový workshop na téma reformy přezkumu veřejných zakázek. Akci společně organizovaly Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Setkání poskytlo výjimečnou příležitost pro dodavatele i zadavatele diskutovat s klíčovými zástupci MMR, včetně vrchní ředitelky Leony Gergelové Šteigrové a její poradkyně Adély Havlové, o všech aspektech nadcházející reformy přezkumu veřejných zakázek.

Cílem setkání byla otevřená debata a výměna názorů mezi všemi účastníky, kterým reforma přezkumu veřejných zakázek přináší řadu změn a nových výzev. Diskuze pokrývala širokou škálu témat, od procesních aspektů přezkumu veřejných zakázek po konkrétní dopady reformy na praxi zadavatelů a dodavatelů.

"Jsme potěšeni zájmem a aktivní účastí všech stran, které se dnešního workshopu zúčastnily. Dialog mezi vládním sektorem a zástupci trhu je klíčový pro úspěšné provádění reforem," uvedla po skončení akce Leona Gergelová Šteigrová.

Mezi hlavní cíle reformy, na kterých se v prosinci 2023 shodla K5, patří efektivnější strategické investice, rychlejší cesta k rozhodnutí, možnost dřívější nápravy, časová předvídatelnost rozhodnutí a zvýšení atraktivity veřejného zadávání prostřednictvím větší transparentnosti. 

Tisková zpráva v plném znění