IQ.jpg

Otevřena nová expozice: MatematikUm

Liberecký
4. 2. 2022

Dne 2.2.2022 byla v Centru IQ Landia v Liberci spuštěna nová expozice MatematikUm, jediná svého druhu v ČR.

Proč ? Podle průzkumu nedosahují matematické vědomosti čtvrtiny patnáctiletých žáků úrovně nezbytné pro řešení úkolů běžného života. Čeští žáci většinou matematiku nemají rádi, a při tom vše je v rukou rodičů, učitelů, a možná i science center, ti všichni mohou pomoci budovat k matematice kladný vztah.

IQ Landia připravila tuto akci s pěticí stavebních firem (Metrostav, Subterra, Strabag, Skanska a AED) se snahou podpory vzdělávání ve stavebních oborech. Novou expozici lze využít například ve “Stavařské matematice”, kdy lze zábavnou formou provádět různé stavební výpočty. Účastníci mohou zjistit, jak práci ve stavebnictví zjednodušuje třeba znalost Pythagorovy věty, mohou si vypočíst spotřebu štěrku na určitou činnost, zjistí, co vše kolem nás je v poměru zlatého řezu, procvičí si prostorovou představivost atp.

Celá akce vznikla za podpory projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání LK II, jako součást aktivity Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a tímto jim patří zasloužený dík.

Podobné akce jistě pomohou řešit nelehkou stávající situaci ve stavebnictví, zvláště pak nedostatek šikovných řemeslníků, jichž je stále, přes výborné výdělkové možnosti, nedostatek.

 

Ing. Vladimír Herman