Návrh bez názvu (6).png

Problém bytové výstavby podle Nouzy nenastal nyní, ale je dlouhodobý

Top
11. 9. 2023
Podle ankety Hospodářských novin na téma bytové výstavby je důvodem nedostatku bydlení vedle společenských a demografických vlivů hlavně komplikovaná byrokracie. Jedním z respondentů ankety byl Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který právě byrokratické překážky označuje za hlavního viníka bytové krize v České republice.

Česko se nachází v bytové krizi, která se týká především Prahy a dalších velkých krajských měst. Problém pomalé výstavby bytů je způsoben nárůstem cen stavebních vstupů a úrokových sazeb, což snižuje výnosnost výstavby. Redakce Hospodářských novin se ptala expertů na následující: Proč se staví málo bytů? Je to jen o byrokracii? Lze očekávat změnu s příchodem nového stavebního zákona? Co se musí změnit, aby Česko nebylo v bytové krizi?

Podle Jiřího Nouzy tento problém nenastal nyní, ale je dlouhodobý. „Důvodem je, že máme nepružnou a neprůchodnou legislativu k povolování staveb obecně. To nově přijatý stavební zákon nemohl napravit, protože ještě ani nefunguje, respektive se podle něj nepovoluje,“ vysvětluje Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Zároveň si ale není jistý, zda bude nový stavební zákon přínosem: „Chci být optimistou a věřím, že ano, ale na cestě k jeho využití je ještě celá řada překážek včetně prováděcích předpisů,“ dodává Nouza. Problémy v byrokracii, které byly podle Nouzy již mnohokrát popsány a pojmenovány, ale zatím nijak nejsou řešeny a nic se tak nezměnilo.