Uherský Brod - Vyhlášení výsledků soutěže.jpg

Rekordních 61 staveb soutěžilo letos o titul Stavba roku Zlínského kraje

Zlínský
30. 6. 2023
Dvacátý první ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje se vyznačuje hned několika zajímavostmi. Do soutěže, nad kterou převzal záštitu hejtman Zlínského kraje, Ing. Radim Holiš, bylo přihlášeno 61 staveb, což je nejvíce v její historii. Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů - Krajské stavební společnosti SPS Zlínského kraje a ČKAIT, dále vedení Zlínského kraje a odborných poradců z řad architektů, proto udělila i rekordní počet Hlavních cen a Čestných uznání.

„Dalším důvodem pro mimořádný počet ocenění byla vysoká kvalita odvedené práce, kterou se vyznačují všechny přihlášené stavby. Dokazují architektonickou kreativitu, inovaci, technickou kvalitu a respektování životního prostředí našich stavbařů, architektů a investorů. Rozhodování členů komise proto nebylo ani letos jednoduché,“ říká Ing. arch. Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty.

Přihlášených 61 staveb, dokončených v roce 2022, bylo rozděleno do tradičních sedmi kategorií. Zajímavostí je i počet projektů v kategorii Stavby realizované mimo území ZK, kterých bylo letos přihlášeno dvacet. To je nejvyšší počet v historii soutěže. Filmová prezentace všech soutěžících staveb: https://stavbaroku.zlin.cz/2022-rocnik-xxi/video-soutezicich-staveb/  

V jednotlivých kategoriích byly uděleny Hlavní ceny a Čestná uznání. K tradicím soutěže patří Cena hejtmana ZK. Letos podruhé udělilo svoji cenu i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Také byl oceněn stavbyvedoucí – Ing. Pavel Mikulec za práci na stavbě Víceúčelový dům, ulice Hradební, Uherské Hradiště.

Nejvyšší ocenění Cenu GRAND PRIX arch. Pavla Nováka, letos udělila porota Administrativní budově Kloboucká lesní s.r.o., Brumov-Bylnice. „Po všech stránkách mimořádné firemní sídlo lesnicko-dřevařské firmy, na které byl použit materiál převážně z okolních lesů a zpracován na místní lince. Vysoce elegantní a účelně řešená dřevostavba vyniká vysokou architektonickou kvalitou a designem, dokonalou prací se dřevem, včetně konstrukce, detailů i interiérových prvků“, zdůrazňuje předsedkyně poroty Dagmar Nová.

Cena hejtmana ZK - Uherskohradišťská nemocnice a.s., Rekonstrukce objektu 14 „Ze staveb, které se po vyhodnocení komise dostaly do užšího výběru, jsem se rozhodl podpořit stavbu Uherskohradišťské nemocnice. Zvládnout rekonstrukci zdravotnického zařízení za provozu je velmi komplikované. Současně je to příkladná ukázka toho, že i ve zdravotnictví se dají modernizovat původní budovy, které díky tomu mohou nadále sloužit další desítky let. Je to skvělý příklad z praxe a pro nás inspirace do další práce,“ uvádí hejtman Zlínského kraje, Radim Holiš.

V rámci podpory rozvoje stavebnictví se i k letošnímu ročníku soutěže připojilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cenu MPO obdržela stavba Stavební úpravy a nástavba objektu ANAFRA s.r.o. „V oceněné stavbě, v prvním veřejném datovém centru v Rožnově pod Radhoštěm, spatřujeme propojení stavebnictví, vyjádřené úspěšnou rekonstrukcí objektu čističky odpadních vod bývalé textilní továrny, s infrastrukturou pro rozvíjející se digitalizaci“, uvedl Mgr. Filip Žežulka, zástupce ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, který cenu předal.

Kompletní výsledky: https://stavbaroku.zlin.cz/2022-rocnik-xxi/ocenene-stavby/  

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje se uskutečnilo 15.06.2023 v Uherském Brodě, ve velkém sále Domu kultury.

Fotogalerie z galavečera: https://stavbaroku.zlin.cz/2022-rocnik-xxi/vyhlaseni-vysledku/     

Kompletní zpravodajství a další informace na www.stavbaroku.zlin.cz