Silniční konference FOTO 2022.jpg

Silniční konference propojila business a výzkum

Konference
1. 11. 2022
Ve dnech 4. - 5. října 2022 jsme se zúčastnili 29. Silniční konference v Kongresovém centru. Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s aktuálním dění v oboru.

Dalším účelem konference bylo informovat o nových trendech, technologiích a postupech výstavby i údržby pozemních komunikací, mostních a tunelových objektů i celé škále příslušenství. Zároveň se konference proměnila v komunikační platformu, kde se potkávali odborníci s akademiky, studenti s potenciálními zaměstnavateli a inovátoři se zástupci státní správy. Za Svaz podnikatelů ve stavebnictví se akce účastnil jeho prezident Jiří Nouza.

Konference se snažila o zintenzivnění spolupráce silničního odvětví a akademické obce; zapojení mladých odborníků, vytvoření diskuzních platforem, propojení businessu a výzkumu.

Více informací o Silniční konferenci se dozvíte zde. 

FOTO: Česká silniční společnost