concrete-1646788_1920.jpg

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěží Nejlepší výrobce stavebnin a Stavební firma roku 2020

Soutěže
15. 11. 2021

Organizátoři soutěží Nejlepší výrobce stavebnin roku a Stavební firma roku opět přivítali zástupce stavebních firem na slavnostním vyhlášení, které proběhlo v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Letošní ročník ovšem doznal několika změn. Především vyhlašování obou soutěží probíhalo současně během jednoho odpoledne. Slavnostní ceremoniál nově doprovázelo také osvěžení v podobě videomedailonků, na jejichž přípravě pracovaly zúčastněné firmy za podpory vyhlašovatelů.

Úvodním slovem všechny přítomné přivítali Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), a Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), kteří především poděkovali všem stavebním firmám za jejich práci během uplynulých období. Upozornili zejména na to, že stavebnictví jako obor především díky aktivitě zmíněných neutrpělo v době vládních opatření ztráty tak zásadní jako jiné obory a v některých oblastech zaznamenalo dokonce rozvoj. Jiří Nouza všechny přítomné také ubezpečil, že SPS bude i nadále jednat v zájmu rozvoje celého oboru a podporovat jednání se zadavateli smluv tak, aby stavebním firmám umožnili lepší podmínky, které se někdy bezprecedentně mění na základě situace cen stavebních materiálů. Dále upozornil na činnost SPS ohledně tématu Green Deal, které dle jeho slov často na stavební firmy klade nesplnitelné požadavky. Aktivity ohledně Green Dealu by podle něj měly probíhat v umírněnějším duchu. I proto SPS pravidelně pořádá k tomuto tématu diskuze a snaží se jejich prostřednictvím poskytovat oporu členským společnostem a celému oboru stavebnictví.

Videomedailonky představovaly jednotlivé firmy

Novým formátem se při slavnostním vyhlašování stala videa, která měla za úkol přiblížit všem zúčastněným aktivity prezentované firmy a představit například zvláštní technologické postupy, jichž užívá, uplatnění inovativních výrobků pro stavby, realizaci originálních bytových, průmyslových nebo dopravních staveb, originální rekonstrukce, ale také kvalitu výrobků nebo přístup k životnímu prostředí.   Společnost  Baumit, spol. s r.o., vítěz kategorie do 350 zaměstnanců, nás ve svém medailonku nechala nahlédnout do výroby suchých směsí pro stavební účely a kontaktních tepelně izolačních systémů. Krátce nám představila také své tři výrobní závody na území ČR. Společnost  Xella CZ, s.r.o., přední výrobce a prodejce stavebních hmot u nás a vítěz kategorie nad 350 zaměstnanců, představila továrnu v Chlumčanech, možnosti recyklace porobetonu a také budoucí plán na ochranu klimatu, v jehož rámci plánuje snížit svou uhlíkovou emisní stopu do roku 2030 o 30 %. Společnost P-D Refractories CZ, a.s., vítěz ceny MPO, ve svém medailonku představila rozmanité využití žáruvzdorných materiálů a ukázala nám některé části jejich výroby, zejména pak tunelové pece, bez kterých se výroba žáruvzdorných materiálů neobejde. Společnost  Technistone, s.r.o., která získala cenu SPS, nám přiblížila výrobu kamenů, a to především užití různých materiálů při designu produktů a jejich propojení s praktičností a uměním, které vydrží zkoušku času. Důraz kladla také na recyklované materiály, které podle typu produktu tvoří 20–70 % výrobku. Firma  Cemex Czech Republic, s.r.o. specializující se na výrobu cementu, která v soutěži získala cenu poroty, kladla důraz zejména na uhlíkovou neutralitu při výrobě cementu. Vyslovila velmi odvážný a ambiciózní plán do budoucna, a to sice zajistit zcela uhlíkově neutrální výrobu cementu do roku 2050. Další ocenění, tedy cenu časopisu Stavebnictví, získala společnost  Wienerberger, s.r.o., která prezentovala využití jí vyráběných stavebních materiálů na koncepci E4 domu, jehož hlavními parametry jsou energetická a ekonomická úspornost, ekologická udržitelnost materiálů a celková estetika. Posledním oceněným v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020 byla firma  Lassesberger, s.r.o., vyrábějící obklady a dlažby, která získala čestné ocenění za 10 účastí v soutěži. Přítomní mohli prostřednictvím jejího videa nahlédnout do automatizované výroby keramických obkladů. Hlavním úkolem firmy do budoucna je dle slov jejího jednatele úspora energie a zvýšení kvality produktů. V soutěži Stavební firma roku 2020 v kategorii do 25 zaměstnanců zvítězila společnost   REPAVIA STAV, s.r.o., která ve videu demonstrovala, jaké projekty revitalizace bytových domů a dalších staveb má za sebou. Upozornila zejména na projekt výměny oken hotelu Alcron v Praze, který považuje za jeden ze svých největších úspěchů. V kategorii od 26 do 200 zaměstnanců získaly první cenu hned dva podniky. Byly jimi firmy  Polanský, s.r.o. a  Trigema Building a.s. První zmíněná společnost se specializuje na demolice. Součástí jejího videa byla ukázka některých velmi náročných demolic a speciálních technologií, které využívá. Doménou společnosti Trigema Building a.s., je pozemní stavitelství a budování a rekonstrukce budov – především škol, školek a historických objektů. Ve videu představila některé nejzajímavější projekty, na nichž pracuje, například rezidenční projekt Fragment. Vítězem kategorie nad 200 zaměstnanců byla společnost  Skanska, a.s. Ve videu představila řadu projektů, na nichž se podílela nebo podílí, a přitom akcentovala zejména udržitelnost při realizaci těchto staveb a užití recyklovatelných materiálů a šetrných postupů výstavby.

Nezbývá než poděkovat Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Stavební fakultě ČVUT za výbornou organizaci a všem soutěžícím za vzornou reprezentaci jejich společností. Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným společnostem přejeme hodně firemního úspěchu a doufáme, že se s nimi potkáme i v dalších ročnících soutěží Nejlepší výrobce stavebnin a Stavební firma roku.